خرید قطعات یدکی موردنیاز شامل : کارتهای سرعت، ویبره ، سروو،شعله بین، جرقه زن و فلومتر برای سیستم کنترلر توربین شماره 2 نیروگاه پلی اکریل ایران

1,022 بازدید

موضوع پروژه: خرید قطعات یدکی موردنیاز شامل : کارتهای سرعت، ویبره ، سروو،شعله بین، جرقه زن و فلومتر برای سیستم کنترلر توربین شماره 2
نام کارفرما: پلی اکریل ایران
زمان براورد: 2 ماه
محل نصب: پلی اکریل ایران
زمان تحویل: در دست اقدام
تکنولوژی ساخت: ساخت شرکت آهار
تاییدیه حسن انجام کار: در دست اقدام