ساخت اولین سیستم تحریک ژنراتور واحدهای بخار در ایران

956 بازدید

درج خبر ” نصب و جایگزینی سیستم تحریک استاتیک نیروگاه بعثت با هدف حمایت از ساخت داخل و افزایش پایداری و بهره برداری مطمئن از واحد و کاهش هزینه تعمیرات انجام شد ” در وب سایت شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

 

«به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت- با توجه به فرسودگی، تکنولوژی قدیمی و عدم کارائی سیستم تحریک قدیمی موجود در نیروگاه بعثت پروژه ساخت و جایگزینی سیستم‌تحریک دینامیک با سیستم تحریک استاتیک ، با استفاده از توان فنی- مهندسی شرکتهای ایرانی در شرکت تولید نیروی برق تهران تصویب و در نیروگاه بعثت اجرا شد. به منظور ارتقاء سیستم مذکور، طراحی و ساخت سیستم تحریک استاتیک بر اساس فناوریهای نوین صنعت نیروگاهی مورد توجه قرار گرفته و مراحل برگزاری مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکار از بین پیشنهادات فنی مختلف ارائه شده از سه شرکت خارجی و دو شرکت داخلی، بر اساس ضوابط قانونی و معیارهای فنی توسط شرکت مدیریت تولید برق بعثت انجام شد. اجرای این طرح، علاوه بر صرفه‌جوئی مالی در حدود50% نمونه خارجی، دارای مزایای دیگری از قبیل افزایش سهم تجهیزات نیروگاهی ساخت داخل و بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی- صنعتی کشور و همچنین افزایش رقابت بین شرکتهای فروشنده در راستای اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و وزارت نیرو می‌باشد.

طراحی و ساخت سیستم بر پایه دانش فنی و مهندسی داخل کشور انجام شده و تجهیزات و کالاهای پروژه نیز از نوع مرغوب و در حد امکان از طریق شرکتهای سازنده ایرانی تأمین شده است. فعالیتهای اصلی انجام شده در بخش طراحی شامل: برداشت اطلاعات؛ بررسی اسناد فنی تجهیزات و دیاگرامهای سیستم تحریک/AVR/حفاظت/ژنراتور و … بوده است.

پس از اتمام فرایند ساخت، تستهای کارخانه‌ای، نصب و جایگزینی آن با سیستم قدیمی واحد یک در بازه 10 روزه تعمیرات دوره‌ای، تستهای سرد و گرم و راه‌اندازی آزمایشی آن در سایت انجام و واحد مذکور در مورخ 1396/08/30 موفقیت در مدار قرار گرفت. در ادامه پس از تشکیل جلسه کمیته بهبود بهره برداری تولید در محل نیروگاه بعثت و بازدید مسئولین شرکت تولید نیروی برق تهران و مدیران محترم عامل شرکت های مدیریت تولید نیروی برق منطقه تهران از پروژه مذکور مقرر گردید در سال آتی پس از مطالعات لازم و امکان سنجی پروژه نصب سیستم تحریک استاتیک در واحدهای دو و سه نیروگاه بعثت اجرا گردد.»

 

http://news.tpph.ir/SitePages/News.aspx?NID=569