آهار و پروژه بزرگترین واحد نیروگاهی کشور

شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق در پی  انجام پروژه های دانش بنیان و پیشتاز در عرصه علم ، این بار به درخواست نیروگاه اصفهان ، پروژه سیستم تحریک استاتیک بدون ترانسفورماتور  واحدهای گازی 320 مگاواتی  نیروگاه اصفهان معادل UNITROL600 ABB  را در دستور کار خود قرار داد. این پروژه  برای اولین بار روی بزرگترین واحد […]