دفتر مرکزی: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه مشهد قوچان- پارک علم و فناوری خراسان- ساختمان آهار

شماره تماس: 05135424100 (۱۰ خط)

تلفن های داخلی:

بازرگانی خرید 701

بازرگانی فروش 703

دبیرخانه 900

مالی 801

منابع انسانی 913

حراست 70

شماره فکس: 05135424161

ایمیل: info@aharco.com

دبیرخانه mail@aharco.com

واحدخرید supply@aharco.com

واحدفروش sale@aharco.com

دفتر امارات UAE@aharco.com